USG Capacity ‘IT wordt voor de marketeer steeds belangrijker’ door de aantasting van de privacy van de gebruiker sociale media zullen uitsterven, wil er bij de marketeer niet in. 89 procent is het met deze stelling oneens. Wat educatie betreft verwachten marketeers dat ze hun kennis vooral zelf zullen verga ren. 72 procent is van mening dat marketeers steeds autodidactischer moeten worden. Sociale media vormen een belangrijke bron: de stelling “Sociale media wordt voor marketeers de belangrijkste vorm van educatie doordat je netwerk jou wijst op nieuwe trends/zaken” wordt door 57 pro - cent onderschreven. En in hoeverre een bachelor- of masteropleiding van belang is? De stelling dat huidige opleidingen niet genoeg bodem geven om de arbeidsmarkt te betreden als marketeer, wordt door 36 procent bevestigd, maar ook door 36 procent ontkend. Op het gebied van innovatie onderschrijft 74 procent van de ondervraagden de stelling dat de toekomstige marketeer steeds meer een innovation manager wordt. 69 procent verwacht dat over vijf jaar generalisten op marketingafdelingen de specialisten zullen aansturen. En dankzij social media kent de marketeer over vijf jaar de klant beter dan de salesmanager. Die stelling wordt onderschreven door 48 procent. 41 procent is het daarmee overigens oneens. Ellen Brunninkhuis (ICM Opleidingen & Trainingen) onderzoek – uitgevoerd in februari 2012 via onder meer de social media- en nieuwsbriefkanalen van USG Capacity en een enquête in de digitale nieuwsbrief van Adformatie – richt zich op vier andachtsgebieden waarin USG Capacity de grootste veranderingen verwacht: privacy, innovatie, educatie en data driven. 34 SPECIAL ADFORMATIE: E-BUSINESS 2012 Op het gebied van privacy verwacht 38 procent dat marketeers steeds meer last krijgen van wetgeving rondom social media. 82 procent van de geënquêteerden verwacht dan ook dat marketeers steeds meer moeten weten over wet- en regelge ving. 62 procent denkt dat marketeers steeds nauwer zullen moeten samenwerken met juristen. Dat Een aantal stellingen binnen het thema ‘data driven’ leverde overduidelijke antwoorden op. Zo is 77 procent het oneens met de stelling dat de databasemarketeer belangrijker wordt dan de marketingdirecteur. En dat marketeers over vijf jaar alleen nog op basis van marketing intelligence werken wordt door slechts 26 procent bevestigd – 64 procent is het daarmee oneens. Tot slot nog een uitdagende stel ling over het zelfbeeld van de doelgroep: ‘Marketeers zullen over vijf jaar de belang rijkste mensen zijn binnen een organisatie omdat zij op basis van marketing intelligence de markt het beste kennen.’ 57 procent vindt dat dit niet het geval is. 36 procent vindt van wel. Wil de echte marketeer van de toekomst nu opstaan? Pagina 33

Pagina 35

Scoor meer met een web winkel in uw PDF-en. Velen gingen u voor en publiceerden onderzoeksrapporten online.

E-business special Lees publicatie 2Home


You need flash player to view this online publication